Products Approved by the Ministry of Health

office [at] cygnuspharma.com

CYGNUS FD 5L Quick Surface and Instrument Disinfectant

Once on a certain surface, the mission of harmful microorganisms is to multiply in order to stay alive. The speed with which this process happens is surprising, and their lifespan on surfaces varies from case to case. CYGNUS FD is ideal for the medical, industrial, business environment, public institutions or why not, even for your own home being necessary only a few "fluff" for the complete destruction of viruses, bacteria or fungi. It is packaged in an HDPE container with an innovative design, equipped with a powerful sprayer for uniform coverage of contaminated surfaces. Protects surfaces and does not require rinsing. Completely cleans and degreases surfaces.

100,00 lei

Data sheet

DENUMIRE COMERCIALĂ: CYGNUS FD – DEZINFECTANT RAPID PENTRU SUPRAFEȚE
PRODUCT TYPE: BIOCID | Grupa principală: 1 | Tip de produs: 2
FIELD OF USE: Dezinfectante si algicide care nu sunt destinate aplicarii directe la oameni si animale
AREA OF APPLICATION: Dezinfectant pentru suprafețe in domeniul medical
FORM OF CONDITIONING: Liquid concentrate
PACKAGING METHOD: 750 ml, 5000 ml.

CHEMICAL COMPOSITION PER 100g PRODUCT:

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ: Ethyl alcohol denatured with isopropyl alcohol 80% concentration in metric units (CAS: 64-17-5; CAS: 67-63-0).
ALTE INGREDIENTE: Apă demineralizată, detartrant, parfum, substanțe cu spectru biocid complex.

BIOCIDAL EFFECTIVENESS

EN 13624: 2013 Levuricid, Candida Albicans ATCC 10231, concentrații nedil. (80%), timp de acțiune 30 sec. EN 13727:2012+A2 Bactericid, Pseudomonas aeruginosa NCIMB 10421, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Enterococcus hirae NCIMB 8192, concentratii nedil. (80%), timp de acțiune 30 sec., EN 14476:2013 + A2:2019, Virucid, inactiveaza virusul, Adenovirus tip 5 (ATCC R-5), Poliovirus 1 tulpină Sabin, LSc-2ab (WHO), Murine Norovirus (Tulpină S99 Berlin) concentrație 97%, timp de acțiune 30 sec.

Way of ussage

 

Method of application

Concentration of working solution / application dose

Action time

Pulverizare

Ca atare

30 seconds

Ștergere

Ca atare

30 seconds

FRAZE DE RISC (H) : H225 Lichid și vapori foarte inflamabili; H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor; H336 Poate provoca somnolență sau amețeală.

FRAZE DE PRUDENȚĂ (P) : ATENTIE! P501 Eliminați recipientul prin centrele zonale de colectare,  P102 A nu se lăsa la îndemână copiilor, P303+P361+P353 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiți pielea cu apă/faceți duș; P304+P340 ÎN CAZ DE INHALARE: transportați victima la aer liber și mențineți-o în stare de repaus, într -o poziție confortabilă pentru respirație; P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți; P310 Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.

VALABILITATE: 24 de luni de la data fabricaţiei. Se depoziteaza in spaţii inchise, curate, bine aerisite la temperaturi intre 5 și 30°C. Dupa golirea recipientului, acesta nu se va reutiliza.

RECOMMENDATIONS / RESTRICTIONS REGARDING THE PROTECTION OF HEALTH AND ENVIRONMENTAL FACTORS: It is forbidden for professional users to portion and repackage the product at lower capacities in order to make it available on the market. THE INDICATION FOR USE in sanitary units is valid until 18.01.2024.

STORAGE in closed, clean, well-ventilated areas at temperatures between 5 ° C and 30 ° C. After emptying the container, it will not be reused.

CATEGORY OF USERS: professionals, population.

AVIZ EMIS DE COMISIA NATIONALĂ PENTRU PRODUSE BIOCIDE NR. 5452 BIO/02/12.24

PRODUS CU INDICAȚIE DE UTILIZARE ÎN UNITĂȚILE SANITARE.

en_US
About Us

office [at] cygnuspharma.com

© All Rights Reserved 2020

COOKIES - For a better experience, this website uses cookies.

Contact

To get in touch with us, please fill in the attached form or write to us at the email address office@cygnus.com.ro

office [at] cygnuspharma.com

© All Rights Reserved 2020