Products Approved by the Ministry of Health

office[at]cygnus.com.ro

Gel Dezinfectant Pentru Mâini CYGNUS HD 1L EcoPack

Conceput special în ambalaje HDPE pentru utilizare intensă în unitățile medico-sanitare, instituții publice, unități de învățământ sau în domeniul industrial, CYGNUS HD – 1L este alegerea ideală datorită formei recipientului și pompei de dozare robuste care dispensează precis cantitatea de produs necesară dezinfectiei mâinilor, conform indicațiilor de utilizare într-o singură apăsare.

– Dozare precisă într-o singură apăsare
– Testat dermatologic; nu usucă și nu irită pielea
– Se utilizează fără spălarea prealabilă a mâinilor
– Spectru de acțiune: virucid, bactericid, fungicid
– Testat suplimentar pe tulpină Vaccinia Virus
– Nu necesită clătire întrucât pielea rămâne hidratata fără efect lipicios

36,00 lei

Fișa Tehnică

DENUMIRE COMERCIALĂ : CYGNUS HD – GEL DEZINFECTANT PENTRU MÂINI
TIPUL DE PRODUS: BIOCID | Grupa principală: 1 | Tip de produs: 1
DOMENIU DE UTILIZARE: Igiena umană
ARIA DE APLICARE: Dezinfectant pentru mâini
FORMĂ DE CONDIȚIONARE: Lichid ușor vâscos, clar, incolor
MODUL DE AMBALARE: 1000 ml, 5000 ml.

COMPOZIȚIE CHIMICĂ LA 100g PRODUS:

Substanță activă: Alcool etilic denaturat cu alcool izopropilic 80% concentrație în unități metrice (CAS:64-17-5; CAS:67-63-0).
Alte ingrediente: agenți hidratanti, agenți de îngroșare, agenți de protecție, agenți emolienți, parfum, apă demineralizată.

EFICACITATE BIOCIDĂ

VIRUCID: EN 14476:2013+A2:2019 (inactiveaza virusul, inclusiv virușii anvelopați: Adenovirus tip 5, Murine norovirus, Virus vaccinia) 3ml x 30sec.

BACTERICID: Pseudomonas aeruginosa NCIMB 10421; Staphylococcusaureus ATCC 6538; Escherichia Coli k 12 10538; Enterococcus hirae NCIMB 8192, Flora normală): EN 1276:2019-3ml x 30sec; / EN 1500:2013-dezinfecția igienică a mailor prin frecare – 3ml x 30sec; / EN13727:2012+A2:2015– 3 ml x 30sec; / EN 12791:2016+A1:2017– Frecarea igienică a mâinilor – Dezinfecția chirurgicală a mâinilor 4ml x2 x90sec.

LEVURICID: Candida albicand ATCC 10231: EN 1650:2019 – 3ml x 30sec / EN 13624:2013 – 3ml x 30sec

MICOBACTERICID: EN 14348:2005, activitate tuberculocidă, M. Terrae, doza recomandată este de 3 ml x 1 min, activitate micobactericida, M. Terrae, M. Avium, doza recomandată este de 3 ml x 3 min.

TESTAT DERMATOLOGIC: EPI-200- SIT, test de iritație cutanată in vitro epiderm: produsul este clasificat non-iritant pentru piele în conformitate cu SGA ONU și nu necesită clasificare.

MOD DE UTILIZARE:

Metoda de aplicare

Concentrația soluției de lucru / doză de aplicare

Timpul de acțiune

Frecare - pentru dezinfecția mâinilor

Nediluat – 3ml

30 secunde

Frecare - pentru dezinfecția chirurgicală a mâinilor

Nediluat – 2 x 4ml

2 x 90 secunde

FRAZE DE RISC (H): H225 Lichid și vapori inflamabili; H319 provoacă iritarea ochilor. Categoria 2; H336 Efect narcotic în caz de inhalare STOT SE 3

FRAZE DE PERICOL (P): P273 Evitați dispersarea în mediu; P280 A se purta mănuși de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței; P284 Purtați echipament de protecție respiratorie; P303+P361+P353 In caz de contact cu pielea (sau cu părul): Scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiți pielea cu apă sau faceți duș; P304+P340 In caz de inhalare: transportați persoană la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație; P305+P351+P338 In caz de contact cu ochii: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți; P310 Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICA/un medic; P501: Aruncați conținutul/containerul în accord cu regulamentele locale/regionale/naționale/internaționale.

RECOMANDĂRI / RESTRICȚII PRIVIND PROTECȚIA SĂNĂTĂȚII ȘI A FACTORILOR DE MEDIU: Pentru utilizatorii profesionali se interzice porționarea și reambalarea produsului la capacități mai mici în vederea punerii la dispoziție pe piață. INDICAȚIA DE UTILIZARE în unități sanitare este valabilă până la data de 18.01.2024.

SE DEPOZITEAZĂ în spații închise, curate, bine aerisite la temperaturi între 5°C și 30° C. După golirea recipentului, acesta nu se va reutiliza.

CATEGORIE DE UTILIZATORI: profesionali, populație.

Aviz emis de Comisia Natională pentru Produse Biocide Nr. 5375 BIO/01/12.24

PRODUS CU INDICATIE DE UTILIZARE IN UNITATILE SANITARE.

 

ro_RO

office[at]cygnus.com.ro

© All Rights Reserved 2020

COOKIES – Pentru o mai buna experienta, acest website foloseste cookies.

Contact

Pentru a intra in legara cu noi, va rugam sa completati formularul atasat sau sa ne scrieti la adresa de email office@cygnus.com.ro

office[at]cygnus.com.ro

© All Rights Reserved 2020